Kies uw taal:  
Jaar Projecten Cliënt / Opdrachtgever
1998-2000
  
IaDB Project: Decentralisatie en Versterking Lokaal Bestuur Programma I: Voorbereiding van herstel en onderhoud van secundaire en tertiaire wegen in de districten Ministrie RO/IaDB
1998-1999
  
Bouwbegeleiding van SNRI / ADRON Laboratorium EU
1998-2000
  
Toezicht op de bouw van 1.000 goedkope volkswoningen, Project: Sunny Point Stichting Volkshuisvesting
1998-2000
  
Toezicht op de betonnen bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier inclusief verbindingswegen Ministrie OW
1998-1999
  
Toezicht op structurele reparaties voor Pompstation Benjaminstraat en Kuldipsingh Project. Ministrie OW
1997
  
Ontwerp en bouwbegeleiding van een ondergrondse drainage systeem voor de tuinen van de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo. D. Currie
1997-1998
  
Studie van drainage-en bodemproblematiek op de Jarikaba bananenplantages in samenwerking met Euroconsult. De bouw van een aantal vaste landmeetkunde punten. Ministrie LVV/EU
1997-1998  Studie van drainage problemen in het oosten van Lelydorp. Billiton Maatschappij Suriname
1996-1997
Studie en ontwerp van de drainage problemen van plantage Mon Tresor in Commewijne, ontwerp van een nieuwe sluis. Ministrie OW
1996-1997
  
Studie en ontwerp van de rivieroeverbescherming bij Albina. Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten, toezicht op de bouw Ministrie OW/ Ned overheid
1996-1997
  
Studie en ontwerp van de reparatie van dammen en dijken in Coronie nadat ze waren beschadigd. Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten, toezicht op de bouw. Ministrie LVV
1996-1997
  
Voorbereiding van een klein project voor landmeetkundige voorzieningen, water-controle-apparaten en bemonstering van de bodem-eenheden.  
1996-1997
  
Ontwerp, Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten en toezicht op de restauratie van de brug op de snelweg over de Paradoorsnede. Ministrie OW
1996-1997
  
Voorbereiding van een Crash-programma voor het herstel van agrarische infrastructuur Ministrie OW
1996
  
Ontwerp, voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten en toezicht tijdens de bouw van de wegverbinding van Alkmaar naar Mon Tresor waaronder duikers Ministry of Public Works
1996 Indicatieve studie over het aanpakken van toekomstige drainage en toegankelijkheid van de Sara Maria Noord-productiegebied, Staatsolie NV . Staatsolie NV
1995-1997 Inventariserend onderzoek en advies aan de Surinaamse regering over het landbouwbeleid en de agro-technische zaken. Ministrie LVV/ Ned overheid
1995-1997 Studie en ontwerp van een duiker systeem met sluizen bij Bocus kanaal voor de Billiton Maatschappij Suriname. Voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten, toezicht op de bouw. Billiton Maatschappij Suriname
1995-1996 Onderzoek naar mogelijkheden voor gebruik van wegsnijden afwateringskanalen voor irrigatie op Jarikaba. Surland
1995-1996 Studie van de mogelijkheden van de gronden van zeven oude plantages langs de Suriname rivier. Zoeken naar nieuwe economische mogelijkheden voor de oude plantages op verzoek van Cultuur Maatschappij Ma Retraite. N.V. Maretraite
1995-1996 Bakhuis Haalbaarheidsstudie, ontwerp en kostenramingen voor infrastructurele werken woningen, wegen, riolering, watervoorziening en industriële gebouwen voor Bakhuis en Apoera in verband met het Bakhuis Mining Project. Suralco
1995-1997 Ontwerp van het project en de voorbereiding van aanbestedingsstukken voor de rivieroeverbescherming bij Mon Tresor en de bouw van een primaire weg voor agro-industriële doeleinden tussen Alkmaar en Welgelegen, district Commewijne. Toezicht op de bouw. Ministrie OW
1994-1995
  
Opstellen van een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een rijstpolder van 350 ha en verwerkingsinstallaties voor 1.000 ha voor NV Ramaut aan de Larecoweg. NV ABC
1994-1996 Organisatie en toezicht op de werken voor twee 250 mm oliepijpleidingen over de Saramacca rivier bij Josikreek en Catharina Sophia voor Staatsolie NV Staatsolie NV
1994-1996 De voorbereidingen van de aanbestedingsdocumenten voor de aanschaf van apparatuur en benodigdheden voor de Rice Research Centre (SNRI-project). Ministrie LVV/EU
1994 Pre-haalbaarheidsstudie van de afwatering in het oosten van Pad van Wanica. Ministrie OW
1994-1995 Topografische enquêtes, voorbereiding van aanbestedingsstukken en deelname aan het toezicht voor de aanleg van de riolering voor de Lelydorp III bauxietmijn voor Billiton NV Billiton Maatschappij Suriname
1993 to 1996 Technisch advies, voorbereiding van het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten en toezicht op de stedelijke drainage project: van Idsingastraat, Viottekreek en Picornikreek inclusief bestrating van werken Ministrie OW
1993 Toezicht en advies m.b.t. bouwkundige reparaties aan de houten steiger van Surland NV te Paramaribo, nadat het werd getroffen door een binnenschip. Surland
1993 Opstellen van een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een rijst polder van 1.000 ha met verwerkingsinstallaties voor RAMEX op Balate, St. Laurent, Frans Guyana. Ramex
1992 to 1996 Technisch advies, ontwerp en de controle van het milieuproject Purmerend, met inbegrip van alle infrastructuur: wegen, duikers, rivier dam en afvoer pompstation N.V. Sabacu
1992 Ontwerp en supervisie van een lage lift pompstation voor Jarikaba IV banaan gebied. Surland
1991-1994 Ontwerp, voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten voor de restauratie van de brug over de snelweg bij de Paradoorsnede. Ministrie OW
1991-1996 Ontwerp, voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten voor verschillende objecten in de EOF Coronie rijst project. Infrastructuur en structuren voor de landbouwproductie werden voorgesteld en gebouwd. Toezicht op de bouw van afvoerkanalen en dammen voor het Coronie rijst project (1750 ha). Ministrie LVV/EU
1991

 

Masterplan weg-en drainage-infrastructuur Staatsolie NV Staatsolie NV
1991

 

Technisch advies, ontwerp en begeleiding van bruggenbouw in de weg naar het Jarikaba bananen landgoed. Surland
1990

 

Organisatie en toezicht op de werken voor de 250 mm olie pijpleiding over de Saramacca rivier voor Staatsolie NV. Staatsolie NV
1989

 

Ontwerp en voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten voor een snelweg oversteek in de buurt van de Accaribo mijn. Billiton Maatschappij Suriname
1989

 

Herberekening van de bestaande stalen damwanden op Smalkalden voor rebarking van een 500 ton walking bucket- wheel graafmachine. Billiton Maatschappij Suriname
1988-1990

 

Ontwerp en toezicht op de bouw van 200 ha plantaardige polder op Tijgerkreek-West. CIC