Kies uw taal:  
Jaar Projecten Cliënt / Opdrachtgever
2015- ongoing  Hydrogeological assessment of teh coastal aquifers in Suriname SWM
2015-ongoing  Survey and replacement of monitoring Wells for SOL SOL
2015  Drainage Residence American Embassy Mr. Currie
2015-ongoing  Construction Supervision Port Development St. Eustatius Gov. St Eustatius
2015 Baseline study Energy Demand and Forecast Assessment (SFOB) SFOB
2015  Noise measurements proposed Heliports Gummels SUGREMA
2015  Watermanagement plan Ananta Agro NV, Marienburg Commewije Ananta Agro NV/NOB
2015  Haul road maintenance plan IAM Gold Rosebel Goldmines Rosebel Goldmines
2015 - heden  Rehabilitatie pompgemaal Wageningen (Nickerie) Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
2014 Survey river crossings Sara Maria-Josikreek (Saramacca) Geosurvey/ Sur. Staatsolie Maatschappij
2014-heden Preliminary ESIA HV-Transmission Line (Wageningen, Nickerie) NEC/ Sur. Staatsolie Maatschappij
2014  Supervisie rehabilitatie wegkruisingen  Hi Telcom
2014  Topographical survey Ornamibo NEC
2014 Technical Advice for the Community Relations Department Staatsolie: Korte termijn maatregelen Gangaram Pandayweg, Fase 1 Sur. Staatsolie Maatschappij
2014  Technical Advice for the Community Relations Department Staatsolie: Inmeten en kostenraming Morgenster, Saramacca Sur. Staatsolie Maatschappij
2014- heden Waterkwaliteitsmeting/monitoren Saramacca-Nickerie (Wageningen) NEC
2014 Topographical survey and inventarisation Oost-West main road, district Coronie NEC
2013 Oeverbescherming Paradise, Nickerie Min. OW
2013 Oeverbescherming Markt Nieuw Nickerie Min. OW
2013 Oeverbescherming Marktplaats Domburg, Wanica Min. OW
2013 Oeverbescherming Waterkant, SMS Pier-Knuffelsgracht Min. OW
2013 Technische adviezen tbv Community Relations Staatsolie
2013 Herstel dambreuk Mon Souci, Commewijne Staatsolie
2013 Definitief Ontwerp en Bestek uitbreiding capaciteit SWM Pompstation van Hattemweg i/h district Para SWM
2013 Engineering services for Fishery Project Tullow Oil
2013 Peat Layer Survey at the sugarcane to ethanol project site Wageningen, Nickerie State oil Company
2013 Studie verbetering Ontwatering Gangaram Pandayweg Staatsolie
2013 Construction of a new Parking Lot at the IDB Country Office IDB
2013 Design of the river protection along the BEM terrain EBS N.V
2013 Expansion of the capacity of the Van Hattemweg Pumping Station, Para SWM
2012 Survey and Testing of Sand for Wageningen (Sugarcane to Ethanol Project) State Oil Company Suriname
2012 Marking Land Boundaries of the State Oil Company Suriname N.V property in Wageningen- Nickerie State Oil Company Suriname
2012 Formulating guidelines for advertisement Min. OW
2012 Rehabilitation of the drinking water pumping station Uitkijk, Nickerie Min. NH
2012 Rehabilitation of the drinking water pumping station Groot Henar (DESIGN) Min. NH
2012 Supervision Rehabilitation of the drinking water pumping station Groot Henar Min. NH
2012 Construction of the new drinking water facility Kapasikele, Nieuw Lombe and Moedjoekreek (DESIGN)

Construction and supervision of the new drinking water facility Kapasikele, Nieuw Lombe and Moedjoekreek

Min. NH
2012 Research of the Sir Winston Churchill road for rehabilitation works, between State Oil Company Suriname Refinery and Paracreek Wegen autoriteit
2012 Community watersupply system Lebi Doti-Baaku. Assistentie Nassau Project Suparna Gold/Orion
2012 Consultancy services for source vulnerability assessment and water source protection plans Coca Cola Botlling Company, Fernandes
2011-heden Materiaal testen CDIG traject Moengo-Albina  Dalian
2011-heden Beheersplan voor de uitvoering van drinkwatersystemen in het binnenland FOB
2011-heden Toezicht op de rehabilitatie van asfaltwegen m.b.t. de bouw van distributie pijpleidingen voor drinkwater door de SWM en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. SWM/Ministrie van NH

 

2011- heden Rehabilitatie historische dijk Waterkant, Paramaribo Ministrie van OW
2011-2012 Bodem en topografisch onderzoek Wageningen voor Staatsolie NV Staatsolie NV
2011 Hydrologische studie NKK- Rosebel Gold Mines site Rosebel Goldmines
2010-heden Bouwbegeleiding drainage systeem Limesgracht (Paramaribo) Ministrie van OW
2010-heden IaDB Project: Decentralisatie en Versterking Lokaal Bestuur Programma II (DLGP II): Training in supervisie, voorbereiding en uitvoering van drainage en wegprojecten en training en coaching van de nieuwe wijken in management tools Ministrie RO/IaDB
2010-2011 Suriname Watervoorziening Masterplan SWM/IaDB
2010-2011 Ontwerpproces/stroom rehabilitatie van 4 drinkwater pompstations SWM
2010 Masterplan Irrigatie en Drainage Nickerie (OWMCP) OWMCP/EU
2009-heden Technische bijstand Institutionele Versterking van de Transport Sector Ministrie FIN/Ministrie van OW/EU
2008- 2010 Business plan en rehabilitatie van de Visserij Centrum Commewijne Ministrie van LVV/Ned overheid
2008- heden Supervisie op de bouw van de rivieroever verdediging en dijken langs de Suriname rivier (5.5 km) en Commewijne rivier (2.9 km). Ministry of PW/ PLOS/Ned overheid
2008- 2009 Haalbaarheidsonderzoek van de Wanica Watervoorziening Systeem SWM/Islamic Dev Bank
2008-2009 Pilot Waterschap Reeberg Ministrie van LVV/Ned overheid
2008- 2010 Technische bijstand van Suriname Duurzaam Toerisme Ontwikkeling Programma (EU gefinancierd) Ministrie PLOS/ TCT/EU
2008- heden Voorbereidende werken, het ontwerp en bestek van rioleringswerkzaamheden en civiele structuren voor negen pompstations (Fase II) project in Paramaribo en andere districten Ministrie van OW/India Credit
2007-2010 Voorbereiding van het ontwerp, technische specificaties en assistentie tijdens uitvoeringen van infrastructurele werken voor het huisvestingsplan Roda in het ontwerp-bouwcontract met de projectontwikkelaar Sekrepatu
2007-2010 Voorbereiding van ontwerp, bestek en bouwbegeleiding van werken voor verbetering van de afwatering van het gebied Cocobia. Ministrie van OW
2005-2009 IaDB Project: Decentralisatie en versterking van lokaal bestuur Programma I (DLGP I): Ontwerp en bouwbegeleiding van reconditionering en onderhoud van secundaire en tertiaire wegen in vijf districten in Suriname. Ministrie van RO/IaDB

 

2005-2006 Ontwerp van drainage en wegenbouw voor de Tourtonnelaan Wegenauthorteit
2005 Voorbereiding van ontwerp, bestek en bouwbegeleiding van werken i.v.m. verbetering van de afwatering van het gebied Ephraimzegen. Ministrie van OW
2005-2006 Community Development Fund Suriname (IaDB gefinancierd): Ontwerp en kostenramingen voor diverse kleine watervoorziening systemen in het binnenland van Suriname CDFS/ Ministrie van RO/IaDB
2005-2006 Ontwerp, kostenramingen en aanbestedingsdocumenten voor de Lust en Rust Watervoorziening Systeem  
2005 Voorbereiding van ontwerp en bestek voor werkzaamheden i.v.m. verbetering van de afwatering van de Overeemkanaal and Domineekreek bekken. Ministrie van OW
2004 Supervisie op de bouw van een aanlegsteiger voor Integra Marine in La Vigilantia Integra Marine
2004 Voorbereiding van Ontwerp en bestek voor werkzaamheden i.v.m. verbetering van de drainage van de Sommelsdijcksche Kreek Bekken Ministrie van OW
2003 Supervisie op de bouw van een sluisdeur voor plantage Mon Tresor, Commewijne. Ministrie van OW
2003-2008 Ontwerp, bestek en bouwbegeleiding voor verbetering van het irrigatie en drainage systeem van de Sawmill kreek Polder in Nickerie. Ministrie van LVV/Ned. Overheid
2003
Verbetering van de afwatering van de Sommelsdijcksche kreek bekken Ministrie van OW
2003
  
Suriname Transport Sector Beleidsonderzoek met GOPA Consultant/Duitsland Ministrie van TCT/EU
2003-2009
  
Herziening van ontwerp en bestek, voorbereiding en bouwbegeleiding van de weg naar de veerverbinding Suriname-Guyana. (Roughton International/Engeland) Ministrie van PLOS/EU
2002
Ontwerp van een alternatief drainagesysteem voor de Lelydorp III Mijn, Billiton Mij. Suriname Billiton Maatschappij Suriname
2002
Ontwerp van de weg van Belwaarde naar Nieuw Amsterdam, District Commewijne (4,5 km)
Ministrie van OW
2002
Toezicht rehabilitatie programma voor wegen in 7 districten, totaal 70 km voornamelijk asfalt wegen Ministrie van OW
2001
  
Studie van het onderhoud van de Oost-West verbindingsweg Wageningen-Nw. Nickerie. Toezicht op het traject Henar – Nw. Nickerie Wegenauthoriteit
2001
  
Ontwerp van een drainagesysteem en een sluisdeur voor plantage Mon Tresor NV ABC
2001
Ontwerp van rijstpolders N.V. Ramaut, (500 ha) District Saramacca. NV ABC
2001
  
Onderzoek i.v.m. beëindiging van de Afvalwater Verwerkingsfabriek Via Bella, Uitvlugt, Paramaribo Suralco
2000
  
Onderzoek irrigatie en drainagesysteem, ontwerp van een rijstpolder, N.V. Bombay (2,000 ha) District Nickerie N.V. Bombay
2000
  
Ontwerp van een rijstpolder Stichting de Welvaart (2,000 ha) te Wageningen, District Nickerie I. Manglie